REGULAMIN SKLEPU :

Gwarancja
Wszystkie produkty zakupione w mobiSI.pl objęte są gwarancją. Gwarancja jest ważna przez rok od daty dostarczenia produktu
do Klienta. Jeśli uszkodzenie powstało na skutek niewłaściwego używania produktu, Klient pokrywa koszty ewentualnej naprawy.
Przy reklamacji na podstawie gwarancji, Klient pokrywa wszystkie koszty transportu.

Zwrot zakupionego towaru
W przypadku podjęcia decyzji o zwrocie dywanu należy najpierw skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o
dalszym postępowaniu Klienci są odpowiedzialni za to, aby dywan dotarł do nas nieuszkodzony.
Należy wiec upewnić się czy został dokładnie zapakowany.
Zwrot zostanie uznany dopiero po odebraniu i skontrolowaniu towaru.

Pomyłki przy realizacji dostawy
W razie zajścia jakiejkolwiek nieprawidłowości przy dostawie, w szczególności dostarczenia towaru niezgodnego z
zamówieniem lub uszkodzonego, czy też w liczbie innej, niż zamówiona – należy niezwłocznie skontaktować działem
obsługi klienta- info@mobis.pl. Ewentualne pomyłki należy zgłaszać w rozsądnym czasie.

Uszkodzenia w trakcie transportu
Widoczne uszkodzenia towaru powinny zostać zgłoszone firmie InPost bezpośrednio przy odbiorze towaru.

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych
Przy składaniu zamówienia lub rejestracji, Klient podaje swoje dane osobowe, przez co wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w celu zrealizowania zamówienia i zapewnienia należytej obsługi klienta, jak również wyraża zgodę
na przesyłanie informacji handlowych związanych z ofertą mobiSI.pl w przyszłości.
MobiSI.pl nie przekazuje danych osobowych swoich Klientów osobom trzecim. Zgodnie z przepisami o ochronie i
przetwarzaniu danych osobowych, Klient ma prawo do otrzymania informacji o swoich danych,
które znajdują się w naszym rejestrze. Jeśli informacje byłyby błędne, niekompletne lub nieistotne,
Klient może zażądać ich zmiany lub usunięcia. W tej sprawie prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
Klient może także zażądać zaprzestania przesyłania informacji handlowych.